Święto Kobiet –  coroczne święto obchodzone 8 marca. W Polsce był obchodzony na szeroką skalę do 1993 roku. W Polsce święto było popularne w okresie PRL. W latach 70. do popularnych podarunków dołączyły kwiaty. Początkowo ofiarowywano goździki, a później tulipany. Z okazji tego dnia publikowano portrety kobiet różnych sektorów życia gospodarczego zgodnie z opinią Władysława Gomułki, że „nie ma dziś w Polsce dziedziny, w której kobiety nie odgrywałyby ważnej roli”. W zakładach pracy czy szkołach był obchodzony obowiązkowo. Była to okazja do uzupełniania braków w zaopatrzeniu, dlatego wręczano paniom takie dobra materialne jak rajstopy, ręcznik, ścierka, mydło, kawa. Dzień ten, podobnie jak inne uroczystości: Dzień Czynu Partyjnego, Dzień Hutnika, Dzień Drukarza, Dzień Pracownika Przemysłu Spożywczego – według niektórych istniał po to, aby obywatele nie zapomnieli o „przywiązaniu do Państwa Ludowego, miłości do wielkich idei pokoju i socjalizmu”. Świadczą o tym chociażby tytuły ówczesnych artykułów: „Kobiety w szeregach ORMO podejmują zobowiązania dla uczczenia swego święta”, „Tysiące kobiet stają w szeregach przodowników pracy”, „Kobiety uczczą swoje święto wzmożonym współzawodnictwem pracy”.

Obecnie corocznie odbywają się organizowane przez feministki manify, czyli demonstracje połączone z happeningiem na rzecz równego traktowania kobiet i mężczyzn. Prezentami są najczęściej kwiaty lub słodycze.

„ Ciężko być kobietą

 Musisz myśleć jak facet,

Zachowywać się jak dama,

Wyglądać jak nastolatka

I pracować jak wół”

Z okazji Dnia Kobiet życzymy dziewczynkom dużym i małym dużo zdrowia, radości, miłości, życzliwości w rodzinie i w otaczającym świecie. Samych spokojnych i słonecznych dni.

 

Życzy
Sołtys wsi Lubecko i Rada Sołecka
Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Lubecko
oraz Administrator.

 

317 Wyświetleń ogółem 3 Wyświetleń dziś