Spotkanie odbędzie się w dniu 12 lutego 2019 r. (wtorek) o godzinie 17:00 w Publicznej Szkole Podstawowej w Lubecku

W Przypadku braku kworum, wybory w II terminie odbędą się o godzinie 17:15

Porządek zebrania dla przeprowadzenia wyboru sołtysa i rady sołeckiej:

 1. otwarcie zebrania, stwierdzenie kworum
 2. sprawozdanie z działalności sołtysa,
 3. zapoznanie zebranych z zasadami i trybem wyboru sołtysa i rady sołeckiej,
 4. wybór komisji skrutacyjnej,
 5. sporządzenie listy kandydatów na sołtysa,
 6. wybór sołtysa,
 7. ustalenie liczby członków rady sołeckiej,
 8. sporządzenie listy kandydatów na członków rady sołeckiej,
 9. wybór rady sołeckiej,
 10. sprawy różne,
 11. zakończenie zebrania,

Wójt Gminy Kochanowice

96 Wyświetleń ogółem 1 Wyświetleń dziś