Film upamiętniający:

– 100-lat OSP Lubecko
– 35-lecie budowy remizy
– 20-lecie poświęcenia sztandaru św. Floriana naszego patrona

1905-2005

 

Remiza strażacka w Lubecku zbudowana w 1905rz18

 

 

Budowa stropu OSP 1968


 

Budowa piętra OSP


 

 

Budowa stropodachu OSP 1969r.


 

Drużyna OSP Lubecko na zawodach powiatowych w Koszęcinie


 

Uroczyste oddanie obiektu nowej remizy OSP Lubecko w 1970r


 

 

Wizytacja wojewody śląskiego Grażyńskiego w Lubecku


 

Straż w Lubecku w latach dwudziestych